top of page
Anna Tońska-Szyfelbein

Moja praca

Diagnoza neurologopedyczna

Diagnozując małego pacjenta skupiam się na różnorodnych aspektach jego funkcjonowania. Diagnozę rozpoczynam dogłębnym wywiadem z rodzicami. Patrząc na rozwój mowy oraz zaburzenia wymowy badam nie tylko budowę anatomiczną oraz sprawność jamy ustnej, ale także sprawność komunikacyjną, jak również biorę pod uwagę inne czynniki wpływające na zaburzenia np. psychologiczne, czy też wynikające z ewentualnych zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

Terapia neurologopedyczna

Prowadzę terapię neurologopedyczną u dzieci w różnym wieku i z różnymi zaburzeniami m.in. opóżnionym rozwojem mowy o różnej etiologii, z afazją, u dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z różnorodnymi wadami wymowy, z jąkaniem, z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. 

Diagnoza miofunkcjonalna

Podczas diagnozy miofunkcjonalnej 

badam zaburzenia czynnościowe obszaru jamy ustnej w powiązaniu z ciałem. Ocena logopedyczna obejmuje jakość ruchu narządów jamy ustnej w powiązaniu do oceny wędzidełka języka oraz uwzględnienie relacji pomiędzy cechami anatomicznymi, funkcją samego języka jak i całego zespołu powiązań anatomicznych i funkcjonalnych całego ciała, które maja wpływ na tę ruchomość.

Terapia neurologopedyczna

W trakcie terapii neurologopedycznej stosuję rozmaite nowoczesne metody i strategie indywidualnie dopasowane do problemów każdego z moich pacjentów. Prowadzę terapię włączając elementy terapii integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Bazuję na mocnych stronach mych podopiecznych, by poprawić funkcjonowanie zaburzonych sfer.  

Terapia miofunkcjonalna

Podczas terapii miofunkcjonalnej 

pracuję nad przywróceniem prawidłowych funkcji jamy ustnej

u dzieci, młodzieży oraz dorosłych, borykających się z problemami ortodontycznymi i często wynikającą z nich wadą wymowy.

Jeśli istnieje taka potrzeba, przygotowuję moich pacjentów do zabiegu frenotomii bądź frenulektomii. 

Ponieważ jestem Terapeutą Ortodoncji Funkcjonalnej Systemu MFS, w prowadzonej terapii wspomagam się stymulatorami MFS. 

Terapia pedagogiczna

Ponieważ jestem także pedagogiem - terapeutą, prowadzę terapię pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Cele i zadania terapii pedagogicznej nastawione są na wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka. Pracuję z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją oraz tymi, które są w grupie ryzyka dysleksji.

bottom of page